JUNTA DIRECTIVA

L'actual Junta Directiva de la SOMIB, aprovada en l'assemblea general de socis celebrada al Casal d'Entitats de Vilafranca el dia 29 de novembre de 2013, està constituïda pels següents socis:

* President: Enrique Rodríguez

* Vicepresident: Joan Cubells

* Secretari: Miquel Àngel Bonnín

* Tresorer: Miquel Tomàs

* Vocal 1: Jaume Mas

* Vocal 2: Marga Cardona

* Vocal 3: Mateu Rigo